logo

Mission i Västafrika

Vi är kontaktförsamlingen för pingstmissionen i Tchad men samverkar även med andra för att bistå i Mali och Niger.
I november 2017 hade vi besök av Frédéric Domudingau, som är nationell ledare för vårt systersamfund i Tchad.