logo

Mission i Västafrika

I Västafrika finns några av de få länder där fattigdomen fortfarande är stor. Vår församling har trådar till Tchad, Mali och Niger. Vi har haft egna långtidsmissionärer i dessa länder och håller nu kontakt på flera sätt inkluderande besöksresor.
Vi är sedan länge ordförandeförsamling för Tchad inom pingströrelsen och samverkar med systersamfundet EEADT, en fortfarande liten men expanderande rörelse både när det gäller spridning av evangeliet och stora insatser inom sjukvård, primärskolor, bibelinstitut och radiostationer. Det finns ett besöksutbyte. Vi har stöd från flera andra svenska församlingar och det finns ett nätverk av intresserade privatpersoner. EEADT är självständigt och står på egna ben. För större satsningar behövs dock stöd utifrån.
Pingstförsamlingen i Lund är ordförandeförsamling för Mali och stöder flera utbildningsprojekt i samarbete med det lokala samfundet EEADM och PMU/SIDA. Vi finns med ekonomiskt och som kontaktpersoner.
Niger är världens fattigaste land med låg läskunnighet. Här gör vi punktinsatser i i samråd med pingstförsamlingen i Mariestad, den lokala kyrkan Hosanna Sahel, och våra tidigare missionärer familjen Börjesson.