logo

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst varje söndag kl 11 i kyrkan, dessa sänds även live via facebook och youtube.

Till våra gudstjänster är alla välkomna, både du som har varit med i församlingen länge och du som kanske är ny eller på besök. Ingång genom stora entrén som vetter mot parkeringsgaraget. Efter gudstjänsterna fikar vi tillsammans i vår församlingsvåning, välkommen att vara med!

Date: februari 04, 2014