logo

No Slaves

Tvärt emot vad många tror så upphörde inte slaveriet under 1800- talet. Det fortsätter att skada och fånga människor i hela världen än idag. 40,3 miljoner människor lever i modernt slaveri. 4,8 miljoner av dem är slavar inom sexindustrin. 71% av slavarna är kvinnor. 25% av slavarna är barn. 150 miljarder USD generas från slavkraft i illegala vinster per år. Är pressad till arbete genom tvång eller genom fysiska eller psykiska hot. Är ägd eller kontrollerad av en ”arbetsgivare” genom fysiska eller psykiska övergrepp eller hot därom. Är avhumaniserad och behandlas som en handelsvara och köps och säljs som ”egendom.” källor: SLAVES no Kvinnor pressas till prostitution, män tvingas att följa med på fiskebåtar och barn utnyttjas till att knyta mattor som sedan säljs för dyra pengar. Hela familjer tvingas arbeta för ett spottstyver i ett vanmäktig förhoppning om att betala av tidigare generationers skulder. Tonårstjejer forceras in i tvångsäktenskap. Pingstkyrkan i Örnsköldsvik har väckts inför detta och upplever en kallelse att hjälpa slavar och motverka slaveri.

Mer info finns på Noslaves hemsida www.noslaves.se.

Moderns slaveri i siffro
40,3 miljoner människor lever i modernt slaveri.
4,8 miljoner av dem är slavar inom sexindustrin.
71% av slavarna är kvinnor.
25% av slavarna är barn.
150 miljarder USD generas från slavkraft i illegala vinster per år.
Att vara en slav innebär att man är pressad till arbete genom tvång eller genom fysiska eller psykiska hot. Är ägd eller kontrollerad av en ”arbetsgivare” genom fysiska eller psykiska övergrepp eller hot därom. Är avhumaniserad och behandlas som en handelsvara och köps och säljs som ”egendom.”
VILL DU VARA MED?
Slaveriet är inte utrotat utan snarare välmående och växande. Människor över hela vår jord far illa och det är inte okej.
Guds kärlek lämnar oss inget val, vi måste göra något. Vill ni som församling vara med och göra skillnad och motverka slaveriet?
Det finns olika sätt.
1. Bli bönepartner.
2. Ge engångsgåva.
3. Ge ett löpande underhåll.
No Slaves besöker gärna din församling och berättar mer. Vill ni veta mer eller vara med?

Hör av er till : noslaves@pingst-ovik