logo

Second Hand

Välkommen till PMU Second Hand i Gullänget!
En välsorterad Second Hand butik som drivs i samarbete med Pingstkyrkan Örnsköldsvik och PMU. Tillsammans förändrar vi liv och miljö tack vare alla gåvogivare, medarbetare och kunder. I vår gåvomottagning kan du skänka prylar och kläder som våra medarbetare tar hand om och blir tillgängligt för kunden i butik. Allt överskott delas mellan PMU och Pingstkyrkan Örnsköldsvik till att fördela i olika biståndsprojekt. ” Snart kommer en länk där du kan för läsa mer om vad pengarna gått till lokalt i Örnsköldsvik. På pmu.se kan du läsa om vilka projekt som är aktuella utöver världen just nu

Vill du vara en del av verksamheten och förändra liv och miljö med din tid, kunskap och engagemang? Kontakta oss så får du veta mer vad innebär att vara volontär.

PMU Second Hand
Björnavägen 45
891 41 Örnsköldsvik (Gullänget)

Telefon: 0660-309460
Mail: ornskoldsvik@pmu.se

Hemsidahttps://pmu.se/stores/ornskoldsvik/
Facebookhttps://www.facebook.com/pmusecondhandovik
Instagramhttps://www.instagram.com/pmusecondhandovik/

Vad går pengarna till?
Av det överskott som kommer in via försäljning i butiken i Gullängets Second hands går: 50% till PMU och deras arbete med att hjälpa människor socialt i världen. De andra 50% är uppdelade i 25% som går till Pingstkyrkan i Örnsköldsviks sociala arbete och de andra 25%går till vårt internationella arbete.

Vi är så glada att få möjlighet att genom dessa pengar kunna hjälpa så många människor. Vi vill här med några rader berätta om vad pengarna har kunnat hjälpa.

Det sociala arbetet i Örnsköldsvik
I vår kyrka, Pingstförsamlingen i Örnsköldsvik, finns LP Sociala center, en plats som vänder sig till dem med beroendeproblem som vill ha stöd och motivation att förändra sin livssituation. Där erbjuds också hjälp i kontakt med olika myndigheter och sjukvård mm. Där kan man få möjlighet att på olika sätt delta i en avslappnad och drogfri gemenskap, med erbjudande om att köpa fika eller lunch för en billig peng.

Det internationella arbetet
Vi har arbete i olika delar av världen, genom egna missionärer som är utsända att arbeta med social hjälp på olika sätt och även genom att samarbeta med partner ute i andra delar av världen.

No slaves är ett av vårt internationella arbete, där vi motverkar modernt slaveri.
Vi jobbar i Pakistan, Nepal, Thailand genom olika partners. Nedan är tre av våra partners.
Our daughters international – https://www.ourdaughtersinternational.org
For freedom international – https://forfreedominternational.com
Pakistanhjälpen – https://pakistanhjälpen.se

I Nepal jobbar vi med olika partners som motverkar trafficking, stoppar människor vid gränsen till Indien och befriar dem som redan har fastnat i sexslaveri och hjälpa dem att bearbeta och att träna dem i nya yrken bla sömnad.

I Pakistan har vi genom Pakistanhjälpen varit med och befriat människor ifrån skuldslaveri där hela familjer varit fast i att jobba med att tillverka tegelstenar. Där man är fast i skuld och inte har möjlighet att ha barnen i skola eller där skulden är så stor att man aldrig kommer att bli fria.

Tchad
Ett land där vi har haft relationer och kontakt med den nationella pingströrelsen sedan 1970. Där vi har hjälpt till att bygga sjukhus, utbilda ledare och sjukvårdare, och även att bygga skola. Tchad är ett ett enormt fattisgt land och där har vi kunna hjälpa med pengar vid översvämmningar, till pengar som har hjälpt till mat där människor hotas av skördar som slagit fel.

Kambodja
Här har vi familjen Jacobsson från Sverige boende som jobbar med att resa upp nya ledare för ett land som har en väldigt ung befolkning. De har även jobbat med att undervisa unga människor i engelska. I byar runt om har de delat ut mat, speciellt vid översvämningar och sett till att de kunnat bygga ordentliga toaletter i byn. 

Sydsudan
Frasse och Lotta Björnler åker ut till Sydsudan två gånger om året. Väl på plats håller Lotta en kurs för vårdelever och vårdpersonel som ska minska mödradödligheten vid förlossning. Sydsudan har väldigt hög dödlighet bland dem som föder barn.