logo

Mission i Östafrika

Etiopien – Familjen Dahlkvist

I Etiopien har vi familjen Dahlkvist; Hanna, Fanuel och deras barn Noah, Nehemja och Amos som vi är utsändande för. Efter en period hemma i Sverige åkte de i augusti 2021 tillbaka till Addis Abeba. Hanna och Fanuel jobbar på landsbygden runt omkring Addis Abeba med Storytelling, att lära ut Bibeln i berättelser som man sedan i sin tur får berätta vidare för andra.

Hanna och Fanuel har varit ute i Etiopien under flera perioder tidigare då de arbetat i olika områden i landet. Under de 11 åren de arbetat med Storytelling har de utbildat upp emot 6000 personer, som i sin tur berättat Bibeln vidare till sina vänner, eller sin by. Berättelserna med Jesus i fokus får människor att börja tro och deras liv förvandlas.

Vill du veta mer om deras arbete läs på deras blogg: hannaochfanuel.blogspot.se