logo

Mission i Östafrika

Etiopien – Familjen Dahlkvist
I Etiopien har vi familjen Dahlkvist; Hanna, Fanuel och deras barn Noah och Nehemia som vi är utsändande för. Efter en period hemma i Sverige åkte de i början av 2018 till Addis Abbeba. Hanna och Fanuel jobbar med Storytelling, att lära ut Bibeln i berättelser som man sedan i sin tur får berätta vidare för andra.

Under deras förra period i Etiopien undervisade Hanna och Fanuel 2000 personer i Storytelling, som i sin tur berättade Bibeln vidare till sina vänner, eller sin by. Berättelserna med Jesus i fokus får människor att börja tro och deras liv förvandlas.

Vill du veta mer om deras arbete läs på deras blogg: hannaochfanuel.blogspot.se