Pingstkyrkan Örnsköldsvik Logga
huvud


Fokus på

 
Medlemssidor


Medlemsnummer

Lösenord

 > Församlingen > Församlingens historia

Församlingens historia

Församlingens tidigaste historia beskrivs i Nya Testamentet och nutida församlingsbyggande har denna undervisning som källa och modell. I början av 1900-talet fick Pingströrelsen ett genombrott i USA. I denna rörelse betonades och mottogs Den Helige Andes gåvor och manifestationer med förnyad öppenhet. Denna rörelse spred sig ganska snart till Sverige. I de kyrkor som var etablerade blev det ofta ett skeptiskt bemötande vilket ledde till att det så småningom växte fram församlingar på olika platser där man betonade det man upptäckt av Den Helige Andes gåvor och liv.

Rörelsen kallades "Pingstväckelsen" och år 1923 ordnades en, till att börja med, liten församling i Örnsköldsvik...

Pingstförsamlingen i Örnsköldsvik – så började det

Den 18 februari 1923 samlades 17 vänner i en liten sal på övervåningen i hemmet hos Viktor Persson i Högland.
I källaren fanns ett cementkar som de använde som dopkar.
På sommaren förrättades dop i sjön.
Den lilla församlingen delade tron på Jesus som Frälsare, och kallade sig först Betaniaförsamlingen, men antog senare namnet Filadelfiaförsamlingen. 1927 hade man 161 medlemmar.
De flyttade senare in till stan, först i biografen Röda Kvarn som man hyrde under några år, tills den senare brann ner.
1938 köpte församlingen Föreningshuset i Örnsköldsvik och renoverade detta för 150.000 kronor.
Men allteftersom församlingen växte behövde man mer yta för verksamheten, och i början på 70-talet började man planera för den nya kyrkan som församlingen fortfarande verkar utifrån.
Då hade antalet medlemmar överstigit 1.000 personer.
År 1974 togs det första spadtaget till kyrkan under bön och med sång. Allt stod klart till adventshelgen 1975. Det är lokalerna som vi känner som Pingstkyrkan i Örnsköldsvik.
Markarbetet gjordes av medlemmarna och församlingen lade ner många hundratals arbetstimmar gratis för att hålla byggkostnaderna nere.
Kyrkan kostade totalt 6.685.480 kronor att bygga, och den var betald fem år efter invigningen.

Det var från starten en ung och livaktig församling som fick stor uppmärksamhet. I en skrift som gavs ut vid församlingens 10-årsjubileum skrev pastor Herlog Gideonsson: "Guds kraft var så mäktig i mötena så att ibland skakade till och med huset man var samlade i. Överallt samtalade man om väckelsen, i hemmen och på arbetsplatserna" Ofta fick de som valde att döpas och bli medlemmar betala ett högt pris och utstå mycket från sin omgivning. De som burit församlingen i bön, och genom lidanden och hån kämpat med uthållighet och i glädje, har byggt den församling som finns i dag.

Medlemsutvecklingen... var under församlingens 50 första år:

 • 1923 bestod församlingen av 18 medlemmar
 • 1933 bestod församlingen av 250 medlemmar
 • 1943 bestod församlingen av 525 medlemmar
 • 1953 bestod församlingen av 803 medlemmar
 • 1963 bestod församlingen av 902 medlemmar
 • 1973 bestod församlingen av 1282 medlemmar

Församlingens föreståndare genom åren:

 • 1923-1925 Willhelm Eclundh
 • 1925-1927 E.A. Söderquist
 • 1927-1930 Ture Johansson
 • 1930-1937 Carl Gyllroth
 • 1937-1941 Walfrid Nyström
 • 1941-1947 Stellan Baggström
 • 1947-1969 Herlog Gideonsson
 • 1969-1974 Martin Thornell
 • 1974-1990 Ingemar Rahm
 • 1990-1993 Anders Sjöström
 • 1993-2007 Börje Dahlqvist
 • 2008-2010 KG Larsson
 • 2010-       Stefan Beimark

Pingstkyrkan som församling är en sammanslutning av människor som tror på och vill tjäna Jesus som sin Herre. Vi tror att Jesus Kristus är Guds son och den som kan frälsa oss från syndens skuld inför Gud.

Varje församling är fristående och självbestämmande.
Det är också vår församling. Församlingsföreståndaren leder arbetet med hjälp av äldstekåren. De arbetar också med själavård och att förkunna Guds ord. Dessutom utgör delar av äldstekåren församlingens juridiska styrelse. Det finns också evangelister i församlingen som arbetar med barn, ungdomar och i väckelsearbetet.

Identiteten och arvet är värt att beakta och vårda samtidigt som en församling lever i "sin tid" Grunden är densamma och behoven som församlingen är kallad att möta i nuet kan se annorlunda ut men är större än någonsin.

streck
Församlingens stadgar § 1-8
Församlingens stadgar § 9-14
Församlingens stadgar § 15-18
v.50   
 
måndag
18:30  Minibrass övar
tisdag
11:00  Bön
13:00  Julfest för daglediga
19:00  Generosity Choir övar
fredag
19:30  YOUTH - undervisning för unga i Bibeln
21:30  Läget Öppet - café/fritidsgård
lördag
17:00  Nära Himlen gudstjänst
söndag
11:00  Gudstjänst
17:00  Söndag17

Se hela kalendern »

 En Göteborgare och en Öviksbo, tillsammans brinner vi för Sydostasien! Vi är missionärer i Kambodja, där vi arbetar med att nå studenter med det otroligt underbara budskapet att det finns liv, frid, förlåtelse, helande, kärlek, frälsning och upprättelse hos Jesus.


Läs Andreas och Jennies blogg här:

Vi är en familj som kommer att åka ut till Omodalen i sydvästra Etiopien för att arbeta som missionärer under 3 år. Vi kommer att sändas ut av Hannas hemförsamling, Örnsköldsviks pingstförsamling.Vi kommer att bosätta oss i byn Jinka, ett samhälle med ca 25 000 innvånare, men vi kommer att arbeta i hela området. Vi arbetar med att sprida hopp, glädje och liv genom att berätta för människor om den ende som verkligen kan ge det, Jesus Kristus. Vi arbetar med att undervisa kristna i området i storytelling, de får lära sig bibelberättelser utantill, som de sedan berättar vidare till vänner, grannar och byar runt om i området.


Läs familjen Dahlkvists blogg här:

 

En del av Pingst