logo

GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR

Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, är en lag från och med den 25 maj 2018. Den gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Allt som kan identifiera en specifik person kallas personuppgifter. Det kan vara fotografier, texter eller annat som gör att man vet vilken person det handlar om. Vissa saker räknas som känsliga personuppgifter. Det är till exempel uppgifter om religion eller tro, hälsotillstånd eller politiska åsikter. Sådana uppgifter måste skyddas extra noga och får oftast inte sparas utan att personen det handlar om vet att de sparas.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas. 

Vilka register har Pingstförsamlingen i Örnsköldsvik?

Församlingen har register som innehåller uppgifter om namn, telefonnummer, e-mail och födelsedata för medlemmar.

Församlingarna för även register över församlingens anställda och ideella medarbetare samt i vissa fall över deltagare i församlingens olika verksamheter, t.ex. läger, Barnkyrkan, Alpha mm.

Församlingen har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för den egna verksamheten, och inte personuppgifter som finns hos andra organisationer.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig och du kan kostnadsfritt begära registerutdrag. Om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort.

Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter. Du måste då kunna styrka din identitet.

Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter och du kan återkalla ditt samtycke.