logo

Riktlinjer angående Coronaviruset

Meddelande från Församlingsledningen:

Vi följer myndigheters rekommendationer samt de riktlinjer som kommer från Pingst nationellt och i nuläget resulterar det i dessa åtgärder.

Med anledning av det nya Coronaviruset kommer även vi i Pingst Övik att göra det vi kan för att förhindra smittspridning.

– Vi ställer in våra fysiska gudstjänster och kommer istället att ha livesända gudstjänster via vår facebook-sida ”Pingstkyrkan – Örnsköldsvik”.

– Vi placerar ut handsprit på kyrktorg och toaletter.

– När vi möts uppmanar vi att hälsa på varandra på andra sätt än med fysisk beröring. Till exempel ett klassiskt ”Frid” på armlängds avstånd.

– I förbönssituationer använder vi inte handpåläggning.

– Vi rekommenderar att de som tillhör riskgrupper samt de som har förkylningssymptom stannar hemma.

Mer information om Coronaviruset finns att hitta här:
Krisinformation: https://www.krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se
1177: https://www.1177.se

Information från Pingst nationellt finns här.