logo

No Slaves 2020

Idag beräknas det finnas 40,3 miljoner människor som lever i modernt slaveri. Slaveriet är större än det någonsin har varit.

Under 2020 tar vi ett krafttag för att motverka det. Vi vill förebygga, förhindra, påverka, befria, rehabilitera, ja på alla sätt, jobba för att förhindra slaveri.

Pingstkyrkan i Örnsköldsvik har startat ett anti-slaveriarbete som heter No slaves. Tillsammans med partners har vi hitintills befriat 70 människor ur modernt slaveri.

Nu kommer vi i pingst ta nästa steg och hjälpa ännu fler. Församlingsrörelsen tillsammans med PMU och IBRA jobbar vidare för att hjälpa fler.

Följande insatser är på gång:
Upplysa och påverka kring frågan.
Förebyggande insatser.
Befria människor.
Vårda och rehabilitera människor tillbaka till ett värdigt liv.

”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19och förkunna ett nådens år från Herren.”

Nu vill vi såväl fråga som utmana alla svenska pingstförsamlingar att vara med i en gemensam satsning. Tänk om vi skulle bli 100 församlingar som går samman i kampen mot slaveri!

Vilken skillnad vi skulle kunna göra, framförallt för människor som idag inte är fria, men det skulle också ge eko i Sverige som land och skapa stolthet i våra församlingar över att vi står på de allra mest utsattas sida.

Din församling/organisation kan bli en No slaves-partner på följande sätt:

  1. Gå med som bönepartner och supporter till frågan.
  2. Bidra med en engångsgåva under kampanjåret 2020.
  3. Gå in i ett långsiktigt partnerskap med ett löpande underhåll.
  4. Ni jobbar redan med frågan men vill vara med i No slaves-nätverk för att skapa en stark röst och hitta möjligheten till utbyte med andra.

No slaves besöker gärna din församling och berättar mer. Vill ni veta mer eller vara med? Hör av er till noslaves@pingst-ovik.se