logo

Kyrkfika online

Kyrkfika online, direkt efter gudstjänsten.
Start sön 25/4 via Teams

Ta fram ditt fika och koppla upp och ha gemenskap med andra en stund.
Vi möts på Teams

För att ansluta till mötet: Tryck här