logo

Konvertitkursen

En kurs för asylsökande konvertiter, 6-31 maj 2019 i Örnsköldsvik

Kursen är till för persisktalande asylsökande konvertiter. I mån av plats är konvertiter med uppehållstillstånd välkomna. Studierna sker på heltid och bedrivs i internatform i Örnsköldsvik.

Undervisning och logi är kostnadsfritt. Mat betalar man efter förmåga.

Innehållet i undervisningen: 
– Grunderna i kristen tro
– Skiftet från Islam till Kristendom
– Träning i att berätta om sin tro
– Deltagande i gudstjänster och evangelisation
– Förberedelse för livet som kristen och mötet med Migrationsverket

Arrangörer: 
Pingst Örnsköldsvik i samarbete med Pingst Timrå, Pingst Integration och Pingst FFS.

Kursen är nu full. Kontakta helena.naslund@pingst-ovik.se om du vill stå med på reservlistan.