logo

Gudstjänster Sommar 2021

Välkommen på gudstjänst i sommar!

4 juli – Öppen gudstjänst (anmälan behövs ej) i kyrkan kl 11

8-11 juli – Digitalt Lappis, mer info på www.lappis.se

11 juli – 22 augusti – Öppen gudstjänst i kyrkan kl 10

18-22 augusti – Sommarkväll från Dekarsön sänds på Facebook/ Youtube kl 19

29 augusti – Gudstjänst med höstupptakt i kyrkan kl 11