logo

Barnkyrka på bakgården

Barnen är välkomna till Barnkyrka med enklare häng med lite frukt på
bakgården. Alla går in vid stora entrén. ( INGA ANMÄLNINGAR BEHÖVS FÖR BARNKYRKAN.)

Efter gudstjänsten bjuder vi både barn och vuxna på glass utanför kyrkan så att vi hinner se varandra och prata lite.