logo

Älska Norrland 2019

Välkommen till Älska Norrland i Örnsköldsvik den 20-22 augusti 2019.

Älska Norrland är en arbetskonferens med fokus på strategiska samtal om Guds rike. Återigen är det dags för att som pastorskår och ledarskap söka Gud för Norrlands bästa och för församlingarnas framtid. Kom, var med och forma framtiden för vår rörelse.

Följande frågor kommer upp till samtal och bearbetning denna gång.

  1. Norrland nu och i framtiden, befolkningsförändringar och församlingen i staden och på landsbygden. Daniel Antonsson från Sveriges kommuner och landsting medverkar för en demografisk spaning.Tommy Sandqvist och Helena Jakobsson leder blocket.
  2. Att kommunicerar evangelium med samhället Hur blir vi en församling mitt i samhället som har relationer till politiker, näringsliv, kulturliv, idrott, m.m. Hur når vi individen med evangelium till frälsning samtidigt som vi också påverkar och når ut brett? Pingst FFS info. och kommunikationschef Marcus Jonsson samt Ulf Sundkvist och Sebastian Tarkiainen medverkar.
  3. Lappis och Unite – Avstämning och planering inför kommande konferenser.
  4. Processgruppstid i nätverket för Pingst Pastor. Gemenskap ismågrupper.

Vi kommer också ta en stund angående Dalkarsås lokaler och om vi som församlingsrörelse ser en framtid med dem eller om de bör avyttras.

Inbjudna: Föreståndare, pastorer, församlingsmedarbetare eller församlingsledare. Av platsskäl finns begränsningar i hur många vi kan ta emot så anmäl dig snabbt.

Plats: OBS, ny plats! Solbacken. EFS lägergård på Dekarsön strax utanför Örnsköldsvik. Möjlighet för att ställa upp egen husvagn eller husbil finns.

Tid: Incheckning tis 20 aug mellan 10-12 och vi avslutar med lunch på tor 22 aug.

Pris: 750 kr per person inkl mat och boende.

Kom förberedda, fundera kring frågeställningarna hemma och var med och bidra i samtalet och arbetet på konferensen.

Varmt välkomna till sköna Örnsköldsvik!

Klicka här för anmälan.

Program
Tisdag 20 augusti
13:30-15:00 Gudstjänst med Stefan Beimark.
15:00 Fika
15:30 Introduktion till alla block, 20 min vardera. 17:30 Middag
19:00 Processgrupper – Pingst Pastor 21:30 Kvällsfika

Onsdag 21 aug
08:00 Frukost
09:00-12:00 Block 1 – Norrland nu och i framtiden, befolkningsförändringar och församlingen i staden och på landsbygden. – Helena Jakobsson & Tommy Sandkvist
10:30 Fika
12:00 Lunch
13:30-17:00 Block 2 Att kommunicerar evangelium med samhället – Ulf Sundkvist och Sebastian Tarkkiainen samt Marcus Jonsson (Info- och kommunikationchef Pingst FFS)
15:00 Fika
17:30 Middag
19:00 Kvällsmöte med Daniel Alm
21:30 Kvällsfika

Torsdag 22 aug
08:00 Frukost
09:00-12:00 Block 3 – Lappis, Unite och YA camp – David Sundström & Helena Jakobsson
10:30 Fika
12:00 Avslutning, med eventuella beslut.
13:00 Lunch