logo

Konfa 2023

Välkommen till Konfa i Pingstkyrkan 2023

För dig som går i åk 7. Vi träffas varje onsdag under vår- och höstterminen. Vi funderar på meningen med livet, kärleken, döden och Gud m.m. Allt detta utgår från en kristen livssyn och Bibeln.

Vi in Pingstkyrkan har under många år jobbat med Konfa som liknar Svenska kyrkans konfirmation, där man får lära sig grunderna i kristen tro.

I Konfan är det även tänkt att man ska gå på några gudstjänster och ungdomsmöten. Dessutom kommer vi att ha Konfahajker och Konfaläger.

Konfa kostar ingenting, men däremot behöver man ta med sig fika en gång per termin till alla i gruppen. Dessutom tar vi ut ett självkostnadspris för hajker och läger.

Anmäl dig till helena.jakobsson@pingst-ovik.se senast den 21 januari.