logo

Stefan Beimark

”Gud har goda tankar, han har en framtid och ett hopp. Corona, omvägar och exil skall inte få regera över oss. I den här världens exil sätts det etiketter på oss. Vi är misslyckade, vi är dåliga, vi är vinterbleka, julfeta och allmänt värdelösa. Det finns många olika uttryck för livets trasigheter som lätt tar ifrån oss vår tro, vårt hopp och vår kärlek. Till dig, till oss säger Herren att han har en framtid och ett hopp.”