logo

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst på plats i kyrkan varje söndag kl 11. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och ingen anmälan behöv Vi kommer också att fortsätta sända våra gudstjänster live på söndagar kl 11 via facebook och youtube.

Date: februari 04, 2014