logo

Category

1

Gudstjänst

Under sommaren har vi gemensamma gudstjänster med Elimkyrkan, vi är varannan gång hos oss och varannan på Elim. Se kalendern för detaljer. Under sommaren börjar gudstjänsten kl 10.30. Till våra gudstjänster är alla välkomna, både du som har varit med i församlingen länge och du som kanske är ny eller på besök. Ingång genom stora entrén som vetter mot parkeringsgaraget. Efter gudstjänsterna fikar vi tillsammans i vår
Read More