logo

Personal

Adress och övriga kontaktuppgifter hittar du på startsidan under ”Ge en gåva”. Klicka här för att komma dit.


Stefan Beimark
Föreståndare och pastor
Telefon: 070-518 99 96
Mail: förnamn.efternamn@pingst-ovik.se


Helena Jakobsson
Vice föreståndare och pastor
Telefon: 070-598 89 70
Mail: förnamn.efternamn@pingst-ovik.se


Nenna Åström
Pastor med ansvar för omsorg och familj
Telefon: 070-674 75 87
Mail: förnamn.efternamn@pingst-ovik.se


Helena Näslund
Administrativ chef (ekonomi, planering och uthyrning)
Telefon: 070-289 95 90
Mail: förnamn.efternamn@pingst-ovik.se


Robert Lindgren
Föreståndare för LP-kontakten
Telefon: 070-293 54 24
Mail: förnamn.efternamn@pingst-ovik.se


Elina Sjulsson
Pastor med ansvar för barn och ungdom
Telefon: 072-585 39 18
Mail: förnamn.efternamn@pingst-ovik.se


Ulrika Westberg
Gudstjänst och musik
Telefon: 070-692 74 70
Mail: förnamn.efternamn@pingst-ovik.se


Javid Mirafghan
Vaktmästeri


Reza Qurbani
Vaktmästeri

Agnes Kashofu
Kök, Barn och ungdom


Daniel Rafeie
Media


Rosaline Anozie
Lokalvård


Johanna Boman
Praktikant, Teamträningsskolan


Jonathan Beimark
ALT-student


Adress

Pingstkyrkan Örnsköldsvik
Lasarettsgatan 11A
891 33 Örnsköldsvik

Fakturaadress:
Pingstförsamlingen Örnsköldsvik
c/o Bankgirocentralen BGC AB
FE 301, BGC-id FRX9387
105 69 STOCKHOLM

Ge en gåva

Swish: 123-412 65 95
Hjälpkassan Swish: 123-6765903
Swisha till Hjälpkassan om du vill hjälpa 
någon med ex. mat, kläder eller liknande.

Organisationsnr: 88 96 00-0562

PlusGiro:
Församlingskassan: 6 29 03-0
Missionskassan: 36  61 70-9


Kontakt

Behöver du någon att prata med? Ring expeditionen så hjälper de dig vidare.

Expedition: 0660-295250
Uthyrning: 070-2899590
Mail: kontakt@ pingst-ovik.se

LP-kontakten: 0660-295260
PMU Second Hand: 0660-246410

Minnesfonden

Minnesfond Missionen PG: 27 17 05-6
Kontakt: 0660-295250