logo

Internationellt / Mosaik

Mosaik Gudstjänst

Tre lördagar under våren har vi en internationell gudstjänst på eftermiddagen. En fest med dans och lovsång på olika språk, predikan, bön, fika och gemenskap. Kom med och be och sjung på ditt eget språk!

När? lördag 24 februari, 24 mars och 28 april kl 17

 

Make Sense

Under de senaste åren har vårt samhälle förändrats på flera olika sätt. Bland annat genom våra vänner, framförallt från Bulgarien och Rumänien, som sitter utanför våra butiker och på våra gator. Make Sense är ett sammarbete mellan kyrkorna och kommunen där vi vill hjälpa dessa människor att få bättre förutsättningar för ett bättre liv. Detta gör vi genom att fyra kvällar i veckan ha mötesplatser öppna där vi erbjuder undervisning i språk, samhällsinformation, byggteknik, hälsa m.m. Vi ger också möjlighet att duscha och tvätta kläder. Två av dessa fyra kvällar är förlagda i vår kyrka. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!
.
Kontakt: Expedition 0660-295250 eller Robert Lindgren 0660-295260