Pingstkyrkan Örnsköldsvik Logga
huvud


Fokus på

 
Medlemssidor


Medlemsnummer

Lösenord

 > Kontakt > Stöd vårt arbete! > Kyrkoavgift till Pingst > Frågor och svar om kyrkoavgiften

Frågor och svar om kyrkoavgiften

 1. Vad är kyrkoavgiften?

Kyrkoavgiften betalas via skattsedeln och administreras av skattemyndigheten. Detta är en överenskommelse mellan staten och ett antal olika trossamfund.

Sedan 2006 har Pingst i Sverige möjlighet att ta emot kyrkoavgift. Via trossamfundet Pingst kommer sedan pengarna till den församling som du har valt. Innan år 2000, då staten och Svenska kyrkan skiljdes åt, kallades kyrkoavgiften för kyrkoskatten.

2. Vilka betalar kyrkoavgift?

I Pingstkyrkan Örnsköldsvik är kyrkoavgiften ett helt frivilligt beslut, men om du är medlem i Svenska Kyrkan är avgiften en obligatorisk medlemsavgift.

Du kan betala kyrkoavgift till flera samfund samtidigt.

3. Hur gör man för att ge sin kyrkoavgift till Pingstkyrkan Örnsköldsvik?

Den som vill kan välja att ge sin kyrkoavgift till Pingstkyrkan Örnsköldsvik. Då krävs ett medvetet beslut som ska meddelas till Pingst innan den 31 oktober för att kyrkoavgiften ska börja dras nästa kalenderår.

På kyrktorget finns blanketter för anmälan. Du kan även kontakta expeditionen eller skicka ett mejl till helena.naslund@pingst-ovik.se så ser hon till att du får en blankett hemskickad. Om du fyller i och returnerar blanketten så sköter Helena hela hanteringen så att du betalar kyrkoavgift till Pingstkyrkan Örnsköldsvik.

Vill du inte fortsätta att ge kyrkoavgiften till Svenska kyrkan behöver du begära utträde ur svenska kyrkan. Det gör du i så fall genom att vända dig till den församling du tillhör.

Har du gett kyrkoavgift till ett annat frikyrkosamfund behöver du vända dig till det samfundet och begära att det avslutas innan den 31 oktober. Då upphör den kyrkoavgiften att dras nästa kalenderår.

Har du gett din kyrkoavgift till en annan pingstförsamling behöver du inte fylla i ett nytt medgivande. Däremot behöver du kontakta Pingst samfundsexpedition och be att din avgift styrs över till Pingstkyrkan Örnsköldsvik.

4. Hur stor är kyrkoavgiften?

I Pingstkyrkan Örnsköldsvik är kyrkoavgiften frivillig och den uppgår till 1 procent av din inkomst av tjänst eller pension.

Den exakta kyrkoavgiften till Svenska kyrkan beror på hur hög din inkomst är samt vilken församling du tillhör och justeras från år till år.

5. Hur ska man se på kyrkoavgiften i förhållande till 10:e?

Vi ser kyrkoavgiften som ett komplement till vårt vanliga givande, inte en ersättning. Vi tror att 10:e är en biblisk modell som vi vill undervisa om och följa. Men vi ser inte 10:e som ett krav, snarare som ett bra riktmärke. Kyrkoavgiften är 1 procent så det är en bra början.

6. Vilka kan ge kyrkoavgift till Pingstkyrkan Örnsköldsvik?

Alla kan välja att ge kyrkoavgift till den kyrka de vill, det spelar ingen roll vilken kyrka man själv är medlem i, eller om man inte är medlem i någon kyrka överhuvudtaget.

7. Kan jag ångra mig?

Ja, men ditt beslut gäller ett år i taget. Statusen den 1 november avgör kommande kalenderår och gäller tills vidare.

8. Vad händer när jag dör? Får jag ändå begravas på kyrkogården?

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Svenska kyrkan har ansvar för att ordna så att alla människor som dör i Sverige får tillgång till begravningsplats oavsett om de är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte. Se nästa fråga nedan för mer info om begravningsavgiften.

9. Vad är begravningsavgiften?

Begravningsavgiften är en obligatorisk avgift som alla svenska medborgare betalar, oavsett om du tillhör en församling eller ej. Den varierar mellan olika församlingar, men är i genomsnitt 0,24% för 2014.

Det är församlingarna inom Svenska kyrkan som ansvarar för begravningsverk-samheten, förutom i Tranås och Stockholm där kommunen är huvudmän.

Begravningsavgiften bekostar gravplats, gravsättning, kremering, förvaring av stoftet, lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni om så önskas samt skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor.

10. Kan man gå ur Svenska kyrkan?

Sedan 1 januari 1952 finns möjligheten att gå ur Svenska kyrkan, utan krav på att man inträder i en ny församling, vilket var villkoret innan 1 januari 1952. Det som krävs är man skickar ett intyg till sin lokala församlingsexpedition där det tydligt framgår att man önskar gå ur Svenska kyrkan och detta intyg måste innehålla namn, personnummer och bostadsadress samt underskrift på den som önskar utträda.

11. Kan man gifta sig i Svenska kyrkan om man inte är medlem?

För att ha rätt att få gifta sig kostnadsfritt i Svenska kyrkan krävs det att en av makarna är medlemmar i Svenska kyrkan. Man kan få gifta sig i Svenska kyrkan ändå, men det avgörs från församling till församling, och då kan vissa församlingar i Svenska kyrkan kräva ersättning för faktiska kostnader. Det finns alltid möjlighet för den som önskar att inträda som medlem i Svenska kyrkan, även om valt att gå ur sedan tidigare.

12. Hur många personer ger kyrkoavgift till sin lokala församling/Pingst?

Skatteverkets uppgifter visar att 5600 personer av Pingst ca 85 000 medlemmar valt att ge sin kyrkoavgift till sin församling/Pingst. Detta motsvarar 6,7 % av medlemmarna. Siffrorna är från 2012.

Vi ser en kraftig tillväxt på ca 15-25% för kyrkoavgiften varje år i pingst.

13. Hur ser Svenska kyrkans finansiella situation ut?

Svenska kyrkan är efter Svenska staten Sveriges största skogsägare med ca 530 000 hektar i sina ägor. Enligt deras årsredovisning för 2012 uppgår de samlade tillgångarna till cirka 36 miljarder kronor.

Svenska kyrkan erhåller en så kallad kyrkoantikvarisk ersättning från staten. Det är en ersättning till Svenska kyrkan för att kyrkornas kulturhistoriska värden skall upprätthållas och göras tillgängliga för alla. Vid utgången av 2012 låg detta anslag från statens sida på 460 miljoner kronor.

Som jämförelse kan nämnas att Svenska kyrkan erhöll 12,2 miljarder kronor i kyrkoavgifter för inkomståret 2013, medans frikyrkorna tillsammans fick 75 miljoner kronor, alltså 0,6% av Svenska kyrkans andel.

streck
v.50   
 
måndag
18:30  Minibrass övar
tisdag
11:00  Bön
13:00  Julfest för daglediga
19:00  Generosity Choir övar
fredag
19:30  YOUTH - undervisning för unga i Bibeln
21:30  Läget Öppet - café/fritidsgård
lördag
17:00  Nära Himlen gudstjänst
söndag
11:00  Gudstjänst
17:00  Söndag17

Se hela kalendern »

 En Göteborgare och en Öviksbo, tillsammans brinner vi för Sydostasien! Vi är missionärer i Kambodja, där vi arbetar med att nå studenter med det otroligt underbara budskapet att det finns liv, frid, förlåtelse, helande, kärlek, frälsning och upprättelse hos Jesus.


Läs Andreas och Jennies blogg här:

Vi är en familj som kommer att åka ut till Omodalen i sydvästra Etiopien för att arbeta som missionärer under 3 år. Vi kommer att sändas ut av Hannas hemförsamling, Örnsköldsviks pingstförsamling.Vi kommer att bosätta oss i byn Jinka, ett samhälle med ca 25 000 innvånare, men vi kommer att arbeta i hela området. Vi arbetar med att sprida hopp, glädje och liv genom att berätta för människor om den ende som verkligen kan ge det, Jesus Kristus. Vi arbetar med att undervisa kristna i området i storytelling, de får lära sig bibelberättelser utantill, som de sedan berättar vidare till vänner, grannar och byar runt om i området.


Läs familjen Dahlkvists blogg här:

 

En del av Pingst