Pingstkyrkan Örnsköldsvik Logga
huvud


Fokus på

 
Medlemssidor


Medlemsnummer

Lösenord

 > Kontakt > Stöd vårt arbete! > Kyrkoavgift till Pingst

Kyrkoavgift till Pingst

Kyrkoavgiften ger växtkraft lokalt och centralt

Kyrkoavgiften utgör en procent av din beskattningsbara inkomst. Av den andel som fördelas tillfaller 70 procent vår församling och resterande 30 procent går till gemensamma utmaningar i pingströrelsens centrala verksamhet. Kyrkoavgiften kan inte ersätta de vanliga insamlingarna och församlingsoffren. Men det ger församlingen ett nytt, extra tillskott, regelbundet fördelat över hela året.

Vi är cirka 85 000 pingstvänner i Sverige. Tillsammans kan vi tillföra vårt gemensamma arbete – som får 30 procent av den fördelade kyrkoavgiften – stora resurser. När vi är många som ger kyrkoavgiften betyder det skillnad för Guds rikes utbredande.

Regelbundenhet är lika bra för församlingens ekonomi som för din egen.
Avgiften dras från din inkomst precis som skatt och andra avgifter. Församlingen får medel regelbundet under hela året, vilket gör det lättare att planera vår verksam- het. Att ge sin kyrkoavgift till pingströrelsen är ett enkelt sätt att regelbundet tillföra både den egna församlingen och de gemensamma satsningarna ekonomiska medel.

Vår församling är helt beroende av dig som ser församlingen som ditt andliga hem och dina gåvor och böner för arbetet i församlingen. Då vår församling är djupt engagerad i det gemensamma arbetet i Pingst och har ett omfattande samarbete med Pingst centrala verksamhet så är kyrkoavgiften ett sätt att vara med och stötta våra gemensamma verksamheter och stå tillsammans med varandra i landet genom Pingst - fria församlingar i samverkan.

Pingst centralt använder sina 30 procent av den disponibla kyrkoavgiften till följande:

  1. Församlingsservice Stöd och rådgivning till församlingar och pastorer, musikkonsulent, församlingskonsulter
  2. Information Hemsidan och tidningen Pingst.se, Pingst arkiv- och forskning, Årsboken
  3. Utbildning Pastorsutbildningen ALT, Akademi för ledarskap och teologi, och fortbildning
  4. Tillväxt Församlingsplantering, församlingscoacher och utbildningsmaterial
streck
Frågor och svar om kyrkoavgiften
v.50   
 
måndag
18:30  Minibrass övar
tisdag
11:00  Bön
13:00  Julfest för daglediga
19:00  Generosity Choir övar
fredag
19:30  YOUTH - undervisning för unga i Bibeln
21:30  Läget Öppet - café/fritidsgård
lördag
17:00  Nära Himlen gudstjänst
söndag
11:00  Gudstjänst
17:00  Söndag17

Se hela kalendern »

 En Göteborgare och en Öviksbo, tillsammans brinner vi för Sydostasien! Vi är missionärer i Kambodja, där vi arbetar med att nå studenter med det otroligt underbara budskapet att det finns liv, frid, förlåtelse, helande, kärlek, frälsning och upprättelse hos Jesus.


Läs Andreas och Jennies blogg här:

Vi är en familj som kommer att åka ut till Omodalen i sydvästra Etiopien för att arbeta som missionärer under 3 år. Vi kommer att sändas ut av Hannas hemförsamling, Örnsköldsviks pingstförsamling.Vi kommer att bosätta oss i byn Jinka, ett samhälle med ca 25 000 innvånare, men vi kommer att arbeta i hela området. Vi arbetar med att sprida hopp, glädje och liv genom att berätta för människor om den ende som verkligen kan ge det, Jesus Kristus. Vi arbetar med att undervisa kristna i området i storytelling, de får lära sig bibelberättelser utantill, som de sedan berättar vidare till vänner, grannar och byar runt om i området.


Läs familjen Dahlkvists blogg här:

 

En del av Pingst